035 - 531 5308 info@boardseye.nl

voordelen ondernemers-dashboard: zorgverleners

Inzicht Acties/Gevolg Rendement
administratie uitbesteden
 • meer productie draaien
 • 0,5 dag p/w, extra opbrengst tegen branche-afhankelijke tariefstellingen
analyse demografisch zorggebied
 • uitbreiding zorggebied
 • aanvullende omzet
 • voorkoming krimp
 • vanaf 5% omzet per jaar tegen branche-afhankelijke tariefstellingen
demografie en concurrentie
 • scan concurrentie
 • uitbreiding zorggebied
 • vanaf 5% omzet per jaar tegen branche-afhankelijke tariefstellingen
analyse uitbreiding/werkplanning
 • meer stoelen met juiste werkverdeling
 • vanaf € 15.000 stijging netto-resultaat per jaar
vermogensbeslag
 • betere cashflow
 • minder financieringsbehoefte
cross sells
 • verkoop andere diensten
 • meer omzet
cliënt-tevredenheid
 • voorkomt cliëntverlies
 • stabiele omzet