035 - 531 5308 info@boardseye.nl

meer stuurinformatie op een dynamisch dashboard

meer stuurinformatie

Een goed gevoerde administratie is een enorme bron van stuurinformatie en daarom essentieel voor inzicht in uw bedrijfsvoering. Daarbij zijn niet alleen de financiële gegevens van belang, maar ook de operationele gegevens.

Maakt u ook gebruik van verschillende software systemen? Dan is het lastig om de gegevens die daarin zitten snel te combineren tot de door u gewenste informatie. En hoe up-to-date is uw administratie? Wacht niet langer op rapportages en cijfers van uw accountant. Met het BoardsEye dashboard heeft u alle gewenste rapportages met één klik in beeld.

dynamisch dashboard

BoardsEye dashboards zijn dynamisch. Dat houdt in dat u de gegevens vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. U kunt terug naar alle jaren die in de administratie zitten. U kunt selecteren op bepaalde periodes, en op alle elementen van het dashboard kunt u via drill-downs doorklikken tot het diepste niveau. En dat niet alleen: ook zijn de dashboards koppelbaar met vrijwel elk ander systeem, zoals uw eigen branchesoftware. Er wordt zoveel mogelijk vergeleken met branchegegevens en benchmarks op verschillende gebieden. Op die manier verkrijgt u het inzicht en overzicht dat van belang is voor een goede bedrijfsvoering.